Espace Paris Jeunes Taos Amrouche

                                         

Site Piat

Lundi 14h - 19h
Mardi 14h - 22h (nocturne)
Mercredi 14h - 19h
Jeudi 14h - 19h
Vendredi 14h - 19h
Samedi 14h - 19h

Site Rigoles

Lundi 14h - 19h
Mardi 11h - 13h puis 14h - 19h
Mercredi 14h - 19h
Jeudi 11h - 13h puis 14h - 19h
Vendredi 14h - 19h
Samedi 11h - 18h en continu

Site Piat

Lundi 14h - 19h
Mardi 14h - 22h (nocturne)
Mercredi 14h - 19h
Jeudi 14h - 19h
Vendredi 14h - 19h
Samedi 14h - 19h

Site Rigoles

Lundi 14h - 19h
Mardi 11h - 13h puis 14h - 19h
Mercredi 14h - 19h
Jeudi 11h - 13h puis 14h - 19h
Vendredi 14h - 19h
Samedi 11h - 18h en continu